Moderný pokladničný systém pre Váš podnik

SÚČASTI SYSTÉMU

APLIKÁCIA POKLADŇA

Prichádza v dvoch variantách - optimalizované pre dotykové obrazovky alebo pre prácu s klávesnicou. Všetky operácie súvisiace s predajom sú vždy vzdialené len pár klikov.

Prihlásenie cez klávesnicu.

Pokladňa obsahuje režim prispôsobený pre prácu s klávesnicou. Podľa vašej preferencie.

Dotykový režim.

Pokladňa obsahuje režim pre dotykové obrazovky, ale aj režim prispôsobený pre prácu s klávesnicou. Podľa vašej preferencie.

Inteligentné vyhľadávanie tovarov.

Vyhľadávanie je navrhnuté tak, aby bolo možné vkladať názvy alebo číselné kódy. Všetky výsledky vyhľadávania sú priebežné našeptávané vo forme zoznamu. Čašníci tak už nemusia poznať jedálny lístok naspamäť.

Vyhľadávenie v dotykovom režime.

Pokladňa obsahuje režim pre dotykové obrazovky.

Kompletne prepojený systém.

Všetky účty sú viditeľné naprieč všetkými pokladnicami v podniku a čašníci si tak môžu vybrať, za ktorou pokladnicou zadajú objednávku.

Hotovosť, karta aj zmiešaná platba.

Aplikácia umožňuje pri úhrade účtu prijímanie viacerých platidiel naraz. Prí rýchlej platbe automaticky dopočíta zvyšnú sumu potrebnú k úhrade, ako aj sumu na vrátenie. Uzatvorenie účtu je možné na ktorejkoľvek tlačiarni na predajnom mieste, pod akýmkoľvek používateľským účtom.

Inteligentné vyhľadávanie tovarov.

Vyhľadávanie je navrhnuté tak, aby bolo možné vkladať názvy alebo číselné kódy. Všetky výsledky vyhľadávania sú priebežné našeptávané vo forme zoznamu. Čašníci tak už nemusia poznať jedálny lístok naspamäť.

Hotovosť, karta aj zmiešaná platba.

Aplikácia umožňuje pri úhrade účtu prijímanie viacerých platidiel naraz. Prí rýchlej platbe automaticky dopočíta zvyšnú sumu potrebnú k úhrade, ako aj sumu na vrátenie. Uzatvorenie účtu je možné na ktorejkoľvek tlačiarni na predajnom mieste, pod akýmkoľvek používateľským účtom.

Rozdeliť alebo spojiť?

Označte tovary a množstvo, ktoré ma byť presunuté na nový alebo existujúci účet. Každý rozdelený doklad je možné okamžite uzavrieť.

Zmena platby, kópia dokladu alebo storno.

Všetky operácie sú po ruke vďaka možnosti prehliadania uzatvorených dokladov priamo v pokladnici.

Štatistiky vždy po ruke.

Prehľadné štatistiky je možné si pozrieť kedykoľvek priamo z pokladnice. Obsahujú celkový obrat. Obrat rozdelený podľa platidla a sadzby DPH.

Štatistiky vždy po ruke.

Prehľadné štatistiky obsahujú obrat podľa každého zamestnanca rozpísaný podľa platidla a informácie o poskytnutých zľavách. Tlač hárku na jedno kliknutie je samozrejmosťou.

Štatistiky vždy po ruke.

Prehľadné štatistiky rozdelené podľa typu platidiel, ktoré naúčtovali jednotliví zamestnanci.

Štatistiky vždy po ruke.

Prehľadné štatistiky rozdelené podľa množstiev tovarov a tovarových skupín, ktoré naúčtovali jednotliví zamestnanci.

Štatistiky vždy po ruke.

Prehľadné štatistiky rozdelené podľa obratu za jednotlivé tovarové skupin a sklady.

Štatistiky vždy po ruke.

Prehľadné štatistiky rozdelené podľa obratu v jednotlivých hodinách.

Štatistiky vždy po ruke.

Prehľadné štatistiky rozdelené podľa tovarov za jednotlivé tovarové skupiny.

Štatistiky vždy po ruke.

Prehľadné štatistiky rozdelené podľa tovarov za jednotlivé tovarové skupiny.

Štatistiky vždy po ruke.

Prehľadné štatistiky je možné vybrať jedným kliknutím za aktuálnu alebo predošlú uzávierku, aktuálny alebo predchadzajúci mesiac alebo podľa vlasneho rozsahu uzávierok.

Jednoduché ukončenie dňa alebo mesiaca.

Všetky potrebné uzávierky sú k dispozícii.

MOBILNÝ ČAŠNÍK

Veľký pomocník priamo na dlani znamená menej nabehaných kilometrov a viac spokojných zákazníkov. Aplikácia mobilný čašník je určená pre operačný systém Android.

Dokonalý prehľad na rajóne.

Presadenie hostí nie je žiaden problém. Účet je možné premiestnovať medzi stolmi alebo rajónmi. Veľkým skupinám hostí navyše môžete pri každom stole založiť viacero účtov.

Prezeranie tovarov.

Zatrieďte si sortiment podľa kategórii tak, aby ste mali všetko dôležité po ruke.

Rozmanité vyhľadávanie tovarov.

Abecedne, podľa číselného kódu, alebo dokonca snímanie čiarových kódov pomocou fotoaparátu.

Jednoduché navyšovanie množstva.

Pre úpravu množstva stačí rozkliknúť niektorú z nablokovaných položiek, bez nutnosti opätovného vyhľadávania tovaru.

V hotovosti, kartou aj kombinovane.

Pomocou mobilného čašníka môžete prijímať aj kombináciu viacerých platidiel.

Rozdelenie účtu na dlani.

Rozdelenie účtu teraz zvládnete priamo pri stole s hosťami, bez nutnosti sa presúvať k pokladnici.

Premyslené presúvanie tovarov.

Výberom položiek je možné účet rozdeliť na viaceré účty, alebo tieto tovary presunúť na iný účet, prípadne ich rovno uhradiť. Mobilný čašník je pripravený na všetko.

ADMINISTRAČNÉ ROZHRANIE BACKOFFICE

Štatistiky, uzávierky a nastavenia celého systému. Všetko na jednom mieste, v prehľadnom webovom rozhraní.

Štatistiky celého podniku na jednom mieste.

Súhrnný prehľad za všetky pokladnice, fiskálne tlačiarne a zamestnancov.

Prezeranie uzatvorených dokladov.

Každý doklad z ktorejkoľvek pokldanice je dohladateľný z jediného miesta.

ĎALŠIE FUNKCIE

Vlastnosti, ktoré robia pokladničný systém PORTOS skvelým pomocníkom vo vašej prevádzke.

Jednoduché ovládanie

Obsluhu zvládne aj začiatočník. Vďaka prehľadnosti aplikácie je školenie pokladníkov otázkou chvíle.

Inteligentné vyhľadávanie tovarov

Vyhľadávanie je možné podľa kódu alebo názvu. Šikovný je aj takzvaný "kalkulačkový režim", kedy môžete vložením "2*Kofola" upresniť okrem tovaru rovno aj želané množstvo.

Dotykové aj nedotykové ovládanie

Aplikácia pokladňa obsahuje dva režimy: pre prácu s dotykovým monitorom alebo pre prácu s klávesnicou. Množstvo klávesových skratiek tak umožňuje efektívnu obsluhu bez použitia myši.

Sofistikovaný objednávkový systém

Každý objednaný tovar je možné tlačiť na viacerych tlačiarniach súčasne, v ľubovoľnom počte kópii a s voliteľnou textovou poznámkou. Objednávkový systém môže byť nastavený individuálne pre každú pokladnicu.

Neobmedzený počet tovarov

Žiadne obmedzenia v počte tovarov, zákazníckych účtov, zamestnaneckých účtov, fiskálnych ani objednávkových tlačiarní.

Kooperácia čašníkov

Každý čašník môže upravovať iba svoje účty, alebo aj účty svojich kolegov - podľa vašej preferencie. V prípade viacerých pokladníc v rámci jednej prevádzke sú navyše účty synchronizované naprieč všetkými zariadeniami - čašník tak môže pokračovať vo sbojej objednávke za ktoroukoľvek pokladnicou.

Zľavy

Zľavu je možné uplatniť na položku aj na celý účet súčasne. Navyše je možné určiť, ktoré tovary sú zľavniteľné a ktoré majú pevnú cenu. Možnosť uplatnenia zľavy je nastaviteľná pre každého používateľa.

Upozornenia na omyly

Možnosť zapnutia upozornení, ak nastáva predaj nenaskladneného tovaru, vloženia nulového množstva alebo nulovej ceny tovaru.

Import a export údajov z Excelu, XLS a CSV

Nový cenník alebo zoznam zákazníckych kariet si môžete v kľude pripraviť vo svojom obľúbenom tabuľkovom editore. Hromadné nahratie údajov do pokladne je následne otázkou niekoľkých kliknutí. Export predaných tovarov a pokladničných dokladov do CSV alebo DBF. Možnosť vykonať príjemky alebo vydajky z externého systému cez CSV súbory.

Zákaznícky režim

Percentuálne zľavy, vernostný režim alebo nabíjanie kreditu. Všetky varianty práce so zákazníkmi je možné prevádzkovať naraz.

Používateľské kontá

Každý zamestnanec môže mať svoje vlastné používateľské konto. V kombinácii so sofistikovanými možnosťami používateľských oprávnení tak viete udržať vo svojej prevádzke poriadok.

Štatistiky

Prehľadné grafické štatistiky - podľa zamestnanca, zariadenia, fiskálnej tlačiarne, dátumu, času, tovarovej skupiny, ..

Grafické logo na doklade

Každá účtenka môže niesť logo Vášho predajného miesta.

Nastavenia cez BackOffice

Všetky dôležité nastavenia na jedinom mieste. Dokonca aj z pohodlia domova (potrebná statická IP adresa na predajnom mieste).

Neobmedzená dĺžka názvu tovaru

Už žiadne neprehľadné skratky. Na účtenke sa tak zobrazí presne to, čo chcete.

Nevyžaduje internet

V prípade výpadku internetového pripojenia funguje celý systém naďalej. Dostupnosť internetu na prevádzke však odporúčame pre možnosť servisného zásahu v prípade potreby.

PRIPOJITEĽNÉ ZARIADENIA

Hardvérové doplnky pre maximálne využitie pokladničného systému PORTOS.

Platobné terminály

Obsluha viac nemusí vkladať sumu k úhrade ručne, čo umožňuje výrazné urýchlenie času pri platbe kartou. Podporujeme platobné terminály od Tatra Banky, Slovenskej sporiteľne alebo spoločnosti Fiskal Pro.

Digitálne váhy

Plynulý prenos kódu tovaru a váženého množstva z váhy priamo do pokladnice. Digitálne váhy je možné zaobstarať už od 300€ bez DPH.

Zákaznícke displeje

Pre komfort vašich zákazníkov. S možnosťou nastavenia vlastnej uvítacej správy. Cena od 110€ bez DPH.

Peňažné zásuvky

Samozrejmosťou je automatické otvorenie pri uzatvorení dokladu. Cena od 80€ bez DPH.

Bezdrôtový laserový snímač čiarových kódov

s dokovacou stanicou, umožňuje pracovať v skladoch a obchodoch na veľkých plochách, rozsah dosahuje až 600m v otvorenom priestore. Má robustnú a odolnú konštrukciu, ktorá zaručuje dlhú životnosť. Je vybavený dvoma vymeniteľnými batériami. Cena od 190€ bez DPH.

Všesmerový laserový snímač čiarových kódov

Užitočné pri vyhľadávaní tovaru, zákazníckych kariet, alebo pri prihlasovaní zamestnancov do pokladne pomocou čiarového kódu. Cena od 150€ bez DPH.

Laserový snímač čiarového kódu - jednolúčový

Užitočné pri vyhľadávaní tovaru, zákazníckych kariet, alebo pri prihlasovaní zamestnancov do pokladne pomocou čiarového kódu. Cena od 120€ bez DPH.

Objednávkové tlačiarne

POS tlačiareň USB + RS232, Termotlačiareň, šírka pásky 80mm, rýchlosť 200mm/sekundu. Porty : USB a RS232. Možnosť ETHERNET IP port. Vhodná pre tlač objednávkových bonov priamo do kuchyne. Cena od 120€ bez DPH.

Ak už vlastníte nejaké hardvérové doplnky, ktoré by ste radi použili so sytémom PORTOS, informujte sa u nás ohľadom jeho kompatibility.

MÁM ZÁUJEM

To nás teší. Pre podrobné zistenie Vašich potrieb navštívte naše servisné stredisko, alebo nám zavolajte. Viac v sekcii Kontakt.